چگونه می توانیم خدمت کنیم؟

  • تیم ما ، از لحظه تماس با شما جهت اشتغال تا دو ماه پس از مشغول به کارشدنتان همراهتان خواهد بود.
  • مسئولیت دفاع از حقوق شما بر عهده ماست و ما طبق قرار داد مکتوبی که با شما داریم حافظ مال و جانتان خواهیم بود
  • ما در جهت تهیه امکانات اولیه و شرایط خوراک و مسکن حین اشتغالتان ، با شما خواهد بود
  • همانند تمامی شرکت ها ، حق الزحمه شرکت به میزان 50 درصد حقوق ماه اول شماست.که بعد از رضایت کامل شما از شغل مورد نظر توسط خودتان از حقوق ماه دومتان کسر می گردد

From Portfolio

temp
temp
scotch egg
temp
scotch egg

بخش ثبت اطلاعات اشتغال جهت نیروی کارجهت ثبت اطلاعات برای اشتغال در کردستان عراق اینجا کلیک بکنیدمشاهده اطلاعات اعضا


...کد ملی :

کد رهگیری :

گپ و گفتگو با ما

Gtalk Gmail : guilan118@gmail.com

Yahoo Yahoo : guilan118@yahoo.com

MSN MSN : guilan118msn

Skype Skype: guilan118

تماس با ما

Call تماس : +964772287607

email پست الکترونیکی : admin@guilan118.ir

email فرستادن به ایمیل برای استخدام : info@guilan118.ir

email درخواست همکاری : Partners@guilan118.ir

همکاران :

erbil.blogfa.com

companyfocus.com

پشتیبانی

Test